klager

Prosedyre og kontakter

Prosedyre og kontakter:

Vi håper LanguageUK-studenter er fornøyde med kursene, overnatting, og alle aspekter av tiden deres med LanguageUK.

Hvis en student er usikker, de bør snakke med en LanguageUK-ansatt for å løse eventuelle problemer. Vårt mål er å løse problemer så raskt som mulig, slik at studentene kan få mest mulig ut av studiene og tiden her.

 • Hvis en elev har et problem med klassen sin, de bør snakke med læreren eller lederen for engelsk.
 • Hvis en student har et problem med boligen sin eller et velferdsproblem, de bør snakke med vår innkvarteringsoffiser eller velferdsoffiser.LanguageUK vil alltid lytte til problemet og prøve å finne den beste løsningen.

Uttaler til LanguageUK (Canterbury hovedkontor)

e-post: info@languageuk.com

Tel: 01227 455556

Studieleder: kmalkowska@languageuk.com

Leder for drift og sikkerhet: einan@languageuk.com

Overnattingsoffiser: accommodation@languageuk.com

 ;

Hvis en student ønsker å komme med en formell klage på en beslutning som er tatt, da må studenten gjøre dette skriftlig til driftssjefen.

Hver klage må gjøres som et individ og ikke er en del av en gruppe, og hver klage vil bli behandlet separat.

Først, du må vise at du har prøvd å løse klagen din gjennom leverandørens klageprosedyre. Ledelsen til leverandøren vil kanskje svare på og / eller ta opp dine bekymringer. Du vil være i sterkest posisjon hvis klagen din kommer mens du er påmeldt. Hvis du drar og deretter klager, du kan være mer sannsynlig å oppleve problemer med å sikre raske svar fra leverandøren. Også, det ville være lurt å vurdere visumbetingelser før avreise.

Du må vise at du har lest leverandørens vilkår i forhold til klagen din, og at du har gjort et tilfredsstillende forsøk på å prøve å løse klagen din til institusjonen direkte.

Hvis studenten fremdeles er misfornøyd, de kan også kontakte:

BAC

Første etasje
14 Devonshire Square
London
EC2M 4YT

Tlf nummer 0300 330 1400 eller e-post: info@the-bac.org

BAC kan bare forfølge en klage hvis du gir oss skriftlig og signert fullmakt til det.

Før du sender inn klagen din til BAC, Vennligst sørg for at du har tatt med følgende:

 1. En full beskrivelse av alle omstendigheter som fører til at klagen blir fremsatt.
 2. En signert uttalelse som indikerer at du autoriserer BAC til å kontakte institusjonen på dine vegne.
 3. All dokumentasjon knyttet til klagen, gjelder også, men ikke begrenset til:
  • påmeldingsbrev
  • eventuelle kvitteringer for innbetalinger til institusjonen
  • eventuelle visumbrev sendt og mottatt (hvis relevant for klagen)
  • enhver korrespondanse mellom deg og institusjonen som er relatert til denne klagen (dette bør omfatte dokumentasjon på at leverandørens egen klageprosedyre er brukt og uttømt)
  • leverandørens vilkår og / eller refusjonsregler hvis du har tilgang til dette
  • Eventuelt annet relevant dokumentasjon

N.B. Forsikre deg om at du beholder kopier av alle innsendte dokumenter, da det ikke vil være mulig for BAC å returnere dem.

Litt mer nyttig informasjon finner du på denne nettsiden.

http://www.thecomplainingcow.co.uk/everything-a-student-needs-to-know-about-complaints-to-colleges-and-universities/

Hvis studenten fremdeles er misfornøyd, de kan også kontakte:

 ;

Administrerende direktør

English UK

219 St John Street

London EC1V 4LY

Tel: 44 (0) 207 608 7960

Faks: 44 (0) 207 608 7961

e-post: enquiries@englishuk.com

web: www.englishuk.com

 ;

Hvis klagen fremdeles ikke er løst av ovenstående, kan studenten kontakte:

Akkreditering Unit

British Council

Bridgewater Hus

58 Whitworth Gate

Manchester M1 6BB

Har du spørsmål? Trenger du mer informasjon?

Følg oss på sosiale medier
LanguageUK