Skole Politikk

For å sikre at skolen fungerer godt og i det beste for alle berørte, LanguageUK har fått på plass en rekke retningslinjer som gir klare regler eller retningslinjer for å dekke alle aspekter av skolehverdagen. For mer informasjon, se nedenfor.

Skolens regler og aksept

Velferd, Health &; Sikkerhet

Andre retningslinjer

Har du spørsmål? Trenger du mer informasjon?

Følg oss på sosiale medier
LanguageUK