Voorwaarden

Wanneer te betalen:

GROEPEN:

Uw betaling dient 4 weken voor aanvang van uw cursus volledig te zijn voldaan.

Borg: dit is 10% van het totale bedrag en is niet restitueerbaar. Deze betaling is verschuldigd 5 werkdagen vanaf de datum waarop de factuur is uitgegeven.
Evenwicht: dit is de resterende 90% van het te betalen bedrag. Deze betaling dient 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan en is inclusief eventuele toeslagen zoals speciale dieetwensen, late aankomst, taxikosten en extra reisleiderskosten en eventuele andere geboekte diensten.

INDIVIDUEN:

Uw betaling dient 6 weken voor aanvang van uw cursus volledig te zijn voldaan.

Borg: dit is 20% van het totale bedrag en is niet restitueerbaar. Deze betaling is verschuldigd 5 werkdagen vanaf de datum waarop de factuur is uitgegeven.
Houd er rekening mee dat de registratiekosten en de accommodatiezoekerkosten niet worden gerestitueerd.
Evenwicht: dit is de resterende 80% van het te betalen bedrag. Deze betaling dient 6 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan en is inclusief eventuele toeslagen zoals speciale dieetwensen, late aankomst, taxi en andere geboekte diensten.

Voorwaarden

Alle studenten wordt verwacht dat ze hebben gelezen, begrepen, en ging akkoord met de onderstaande voorwaarden. De onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden van de overeenkomst tussen de student en LanguageUK.

1) Bevestiging van de boeking

Reserveringen worden bevestigd na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier en worden alleen gegarandeerd als de betaling is ontruimd door middel van onze bank. Houd er rekening mee dat cursussen en accommodatie vooraf moeten worden betaald om de boeking te bevestigen. Als de betaling niet wordt ontvangen, cursussen en accommodatie kunnen niet worden gegarandeerd.

2) Prices &; Betaling

een) Alle toeslagen dienen vier weken voor aankomst volledig betaald te zijn.

b) Als studenten minder dan 4 weken voor aanvang van je cursus een boeking maken, ze moeten volledig betalen bij het boeken.

c) Alle cursussen met een duur van maximaal 7 weken moeten volledig worden betaald bij inschrijving.

d) Alle betalingen dienen te geschieden in GBP sterling

e) Als studenten een cursus van 8 weken of meer volgen, wij aanvaarden vooruitbetaalde termijnen. Dit zal worden afgesproken zodra de inschrijving is bevestigd.

De vervaldatum voor het betalen van elke termijn is 10 dagen voor het begin van de nieuwe termijn. Als de boeking is gemaakt op basis van een langetermijnprijs en de student besluit te annuleren of te wijzigen tijdens zijn tijd bij LanguageUK, de volledige prijs wordt opnieuw berekend.

f) Prijzen staan ​​vermeld op de prijslijsten en zijn geldig van januari tot en met december voor het vermelde jaar. De prijs van een cursus is de prijs volgens de betreffende Prijslijst van het jaar waarin de cursus plaatsvindt. LanguageUK kan prijzen verhogen om rekening te houden met overheidsvoorschriften, belastingverhogingen, wisselkoersschommelingen of andere gebeurtenissen die de kosten van LanguageUK verhogen.

Als de betalingen niet op de afgesproken datum zijn gedaan, dan is de hele openstaande bedrag moet onmiddellijk worden betaald. Als de betaling niet is gemaakt, de cursus wordt geannuleerd. Indien de betalingen te laat, LanguageUK kan de afbetaling te staken. Het is de verantwoordelijkheid van de student om te betalen volgens het overeengekomen termijnbetalingsplan. Afbetalingen zijn alleen beschikbaar voor leerlingen die de volledige cursus te voltooien. Alle betalingen moeten worden gedaan op voorhand.

Houd er rekening mee dat LanguageUK zich het recht voorbehoudt om het eindcertificaat van een student in te houden als er nog openstaande kosten zijn voor hun boeking. Dit is inclusief lesgeld en accommodatie.

g) Groepen of individuen worden onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd voor een cursus totdat de overeengekomen volledige betaling is gedaan.

h) Houd er rekening mee dat we op tijd moeten betalen voor uw groepen om de beste ervaring met LanguageUK te hebben.

ik) Als de communicatie over de komst van een groep doorgaat ondanks dat LanguageUK geen aanbetaling heeft ontvangen, standaard annuleringskosten blijven van toepassing.

j) Elk openstaand saldo wordt gefactureerd door LanguageUK en moet 6 weken voor aankomst door LanguageUK zijn ontvangen voor individuen en vier weken voor aankomst voor groepen; dit niet lukt, LanguageUK behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren en de juiste annuleringskosten in rekening te brengen.

k) De betaling wordt gedaan aan de bank van LanguageUK in overeenstemming met de boeking en factuur.

l) Houd er rekening mee dat LanguageUK zich het recht voorbehoudt om 5% in rekening te brengen op onbetaalde facturen op de vervaldatum en 10% daarna.

m) Zonder registratie: £ 75 per individuele student of per gezin en niet-restitueerbaar. Dit omvat indien nodig visumbrieven.

n) Voor terugkerende studenten worden geen registratiekosten of vinderskosten voor accommodatie in rekening gebracht.

de) Opnieuw uitgeven UK Entry Visa-aanvraagbrief £ 30 niet-restitueerbaar.

p) Eventuele openstaande bedragen voor studenten die al zijn ingeschreven: we behouden ons het recht voor om de studie van de student naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving te beëindigen en rente in rekening te brengen bovenop de huidige basisrente zoals aangehouden door onze bank.

r) Cursusgelden zijn exclusief kosten die voor u worden gemaakt, zoals examengelden, persoonlijke medische verzekering, transportkosten of de kosten van sociale activiteiten. Cursus boeken worden afzonderlijk gekocht en enige toegevoegde supplementen zoals voeding en allergieën eisen zullen worden toegevoegd aan uw factuur.

t) Vergoedingen zijn niet overdraagbaar aan een andere student, tenzij schriftelijk overeengekomen met LanguageUK.

3) Jonger dan 18 jaar

(een) Studenten van 16 en 17 jaar worden niet begeleid (behalve in lessen).

(b) Boekingen bij LanguageUK worden gemaakt op basis van het feit dat andere studenten van onze cursussen mogelijk ouder zijn dan 18.

(c) Studenten onder de 18 jaar zijn volgens de Britse wet kinderen. Van alle studenten onder de 18 jaar wordt verwacht dat ze zich houden aan de Britse wetten die betrekking hebben op de beperking van activiteiten tot jongeren onder de 18 jaar - in het bijzonder, de aankoop en consumptie van alcohol en tabak.

(d) Als een student onder de 18 jaar bij LanguageUK wil studeren, de persoon of mensen met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hen in hun eigen land dienen een toestemmingsformulier in te vullen en dit samen met een kopie van hun identiteitsbewijs terug te sturen naar het Admissions Team. Dit formulier bevat de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op LanguageUK om een ​​boeking te accepteren voor een student onder de 18 jaar. Als de school om welke reden dan ook het toestemmingsformulier 7 dagen voor aankomst van de leerling onder de 18 niet heeft ontvangen, de boeking wordt geannuleerd, en de standaard annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

(e) Voor studenten onder de 18 geldt een avondklok in hun accommodatie – de tijd wordt aangegeven bij aankomst op de school. Voor studenten die in groepen reizen, ze mogen alleen uitgaan op avonden die vooraf zijn gepland met LanguageUK.

(f) Alle studenten, ongeacht de leeftijd, het bijwonen van onze Young Learner-cursussen is onderworpen aan regels, wet- en regelgeving met betrekking tot minderjarigen, inclusief praktijken voor de bescherming van kinderen.

(g) LanguageUK vereist dat de ouders of voogden van een minderjarige die een van onze cursussen bijwoont, ons ouderlijk toestemmingsformulier invullen.

(h) Immigratieautoriteiten kunnen een ouderlijk toestemmingsformulier nodig hebben als de minderjarige alleen reist. De verantwoordelijkheid van de student of ouders/voogd is om hiervan op de hoogte te blijven en het juiste document te verstrekken aan de relevante immigratieautoriteit.

(ik) Studenten zullen een 24/7 contactnummer voor noodgevallen uit hun eigen land opgeven dat Engels spreekt en een 24/7 lokaal noodnummer voor noodgevallen in het VK.

(j) Groepsleiders die de groep(en) vergezellen, zijn onderworpen aan een verscherpte DBS-controle, en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor eerste hulp beschikken over geldige EHBO-certificaten, waarvan kopieën samen met hun ID('s) voor aanvang van de Cursus zullen worden toegezonden.

(k) De groepsleiders die de groep(en) begeleiden houden 24/7 toezicht op de groep(en) vanaf het ophaalpunt in eigen land tot aan het afleverpunt in eigen land.

(l) De groepsleiders die de groep(en) vergezellen, nemen alleen noodbeslissingen met betrekking tot eerste hulp - de persoon naar de dichtstbijzijnde medische noodafdeling brengen - medicatie toedienen volgens de instructies, en eventuele tandheelkundige noodgevallen, medische of chirurgische behandeling, inclusief eventuele verdoving of bloedtransfusie, zoals noodzakelijk geacht door de aanwezige medische autoriteiten.

(m) Eventuele kosten voor medische behandeling blijven de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd van de student.

(n) Alle leden van de groep(en) hebben een medische/reisverzekering, en EU-burgers moeten hun Europese ziekteverzekeringskaart bij zich hebben (EHIC).

(de) LanguageUK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gemaakte medische kosten

4) Visa's

(een) Als studenten een visum nodig hebben om in het VK te studeren, LanguageUK zal hen vragen om een ​​aanbetaling van 20% van de totale kosten van de diensten die ze willen boeken. Als studenten hun visum wordt geweigerd, ze moeten LanguageUK een bewijs van weigering sturen binnen 5 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van weigering. LanguageUK zal dan alle kosten terugbetalen, met uitzondering van de registratie- en accommodatiezoekerkosten. Deze kosten zijn niet-restitueerbaar.

(b) LanguageUK garandeert geen visum, en LanguageUK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele visumweigeringen of onjuiste vergunningen die zijn afgegeven door UK Visas and Immigration.

(c) Het is de verantwoordelijkheid van de student om ervoor te zorgen dat hij het juiste visumtype heeft en het juiste verlof om in het VK te blijven. Als LanguageUK erachter komt dat ze geen passend verlof hebben om te blijven, we zullen de cursus onmiddellijk beëindigen. In dit geval, collegegeld en inschrijvingsgeld worden niet gerestitueerd.

(d) Informatie over soorten visa is te vinden op de website van Home Office: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

5) Niet-Visa-onderdanen en Visa-onderdanen

(een) Voor studenten die een kortstondig studievisum aanvragen, acceptatiebrieven, boekingsbevestigingen en accommodatiedetails worden normaal gesproken per e-mail verzonden. Originele documenten kunnen op verzoek en tegen een meerprijs per post of koerier worden verzonden.

6) Verzekering

“guard.me”; is een van 's werelds grootste verzekeraars op het gebied van internationaal onderwijs en beschermt personen die in het buitenland studeren en werken, inclusief voltijd- en deeltijdstudenten, deelnemers aan uitwisselings- en stageprogramma's. Als de voorkeursaanbieder voor taalscholen, hogescholen, en universiteiten, “guard.me”; is een vertrouwde partner met kantoren over de hele wereld. Inschrijven is uiterst eenvoudig en kan worden gedaan op het moment dat u uw cursus boekt. Binnen 24 uur na uw aanvraag bij deze aanbieder, u ontvangt een bevestiging van uw polis. Studenten moeten hun eigen geschikte reisverzekering regelen en reizen met alle relevante polisdocumenten bij aankomst in het VK. Op verzoek, de verzekering kan tegen een meerprijs door LanguageUK worden afgehandeld.

7) Annulering van een cursus door LanguageUK

In het onwaarschijnlijke geval dat het aantal studenten op een cursus of in een klas daalt tot onder het minimum aantal dat nodig is om een ​​cursus levensvatbaar te maken, of als er andere gebeurtenissen zijn die buiten onze redelijke controle liggen, LanguageUK behoudt zich het recht voor om alle of een deel van die cursus en / of activiteit te annuleren. In de meeste gevallen, studenten krijgen een alternatief aangeboden. Als er geen alternatieve regelingen kunnen worden getroffen, of als de alternatieve opstelling is onaanvaardbaar voor de student, een volledige terugbetaling van de vergoedingen zal worden gegeven. Zodra er een terugbetaling is gedaan, LanguageUK zal geen verdere aansprakelijkheid hebben.

Studenten die een cursus annuleren voor hun aankomst:

De school streeft ernaar eerlijk te zijn met haar annuleringsbeleid. Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan en de annuleringsperiode is van toepassing vanaf het moment dat LanguageUK een schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangt.

(een) De school moet op de hoogte worden gebracht van annuleringen ten minste 28 dagen of meer voor de startdatum van de cursus voor volledige kosten (exclusief de registratie, vergoeding accommodatiezoeker, koerierskosten voor visa, indien van toepassing) te worden terugbetaald door LanguageUK. Zie het annuleringsbeleid hieronder.

(b) Bij ziekte wordt geen restitutie verleend, maar we kunnen de einddatums van de cursus verlengen. Dit is alleen toegestaan ​​voor volledige opgenomen weken (maandag tot vrijdag). Zie het annuleringsbeleid hieronder.

(c) We raden studenten ten zeerste aan om een ​​verzekering af te sluiten om alle kosten en kosten te dekken in geval van annulering met een opzegtermijn van minder dan 28 dagen of in geval van voortijdig verlaten van een cursus. Studentenverzekeringen dekken over het algemeen de kosten als een student om gezondheidsredenen of andere redenen eerder naar huis moet.

De volgende kosten zijn van toepassing in geval van annulering anders dan bij ernstige ziekte of sterfgeval:

Studenten met een visum

(zie ook secties "Visa" en "Terugbetalingen" voor meer informatie) Visa-studenten die een cursus annuleren vanwege een visumweigering, moeten bewijsstukken meesturen (binnen 5 dagen na ontvangst) van de relevante ambassade voordat enige terugbetaling kan worden overwogen. Zodra LanguageUK alle pagina's van de visumweigeringsbrief heeft ontvangen, inclusief de laatste pagina met de handtekening van de ECO, de datum en de reden van de weigering, alle kosten worden terugbetaald, minus eventuele registratie, accommodatie zoeker, bankkosten om het geld terug te betalen of koerierskosten. Studenten worden sterk aangeraden om alleen accommodatie en vluchten te boeken nadat ze met succes een visum hebben verkregen om het VK binnen te komen.

ik. Annulering van groepen op een Engels programma

▪ Annulering tot 4 weken voor aankomst: verlies van aanbetaling.
▪ Annulering minder dan drie weken voor aankomst: 75% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan twee weken voor aankomst: 50% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan een week voor aankomst: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.
▪ Annulering van een taalcursus, accommodatie, of vervoer minder dan een week voor aankomst of na aanvang van de cursus: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.
▪ Houd er rekening mee dat eventuele toegangsprijzen, maaltijden, gidsen, of andere diensten, die LanguageUK al namens de groep vooruit heeft betaald, wordt bij annulering niet gerestitueerd.

ii. Annulering van Summer School-cursussen

▪ Annulering tot 4 weken voor aankomst: verlies van aanbetaling.
▪ Annulering minder dan drie weken voor aankomst: 75% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan twee weken voor aankomst: 50% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan een week voor aankomst: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.
▪ Annulering van een taalcursus, accommodatie, of vervoer minder dan een week voor aankomst of na aanvang van de cursus: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.

Houd er rekening mee dat eventuele toegangsprijzen, maaltijden, gidsen, of andere diensten, die LanguageUK al namens de groep vooruit heeft betaald, wordt bij annulering niet gerestitueerd.

iii. Annulering van personen op een Engels programma

▪ Annulering tot vier weken voor aankomst: verlies van aanbetaling.
▪ Annulering minder dan drie weken voor aankomst: 75% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan twee weken voor aankomst 50% van het cursusgeld terugbetaald.
▪ Annulering minder dan een week voor aankomst: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.
▪ Annulering van een taalcursus, accommodatie, of vervoer minder dan een week voor aankomst of na aanvang van de cursus: geen van de cursuskosten wordt terugbetaald.

Houd er rekening mee dat eventuele toegangsprijzen, maaltijden, gidsen, of andere diensten, die LanguageUK al namens de groep vooruit heeft betaald, wordt bij annulering niet gerestitueerd.

8) Restitutie

Een terugbetaling zal niet worden overwogen als:

een) studenten wordt de toegang tot havens geweigerd of als hen wordt gevraagd het VK te verlaten.

b) het is gebleken dat u zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken om de benodigde documentatie van LanguageUK te verkrijgen om een ​​visum aan te vragen. In dergelijke gevallen, LanguageUK zal de bevoegde autoriteiten te informeren en u wordt gevraagd om de cursus te verlaten.

c) een visum wordt geweigerd omdat de documentatie anders is dan de goedgekeurde
door LanguageUK of verouderde documentatie of gepresenteerde documentatie die niet voldoet aan de visumvereisten zoals vermeld op https://www.gov.uk/check-uk-visa.

Verzoek om teruggave Process

Als de visumaanvraag van de student niet wordt ingewilligd en hij daarom een ​​terugbetaling wil aanvragen, dan moet de kennisgeving van de weigering binnen 5 kalenderdagen na de datum van kennisgeving van weigering bij LanguageUK worden ingediend, zodat de teruggaveverzoek te verwerken.

9) Zodra een terugbetaling is goedgekeurd, houd er rekening mee dat:

een) Restitutie kan tot één (01) maand vanaf de datum waarop de vereiste papierwerk is voltooid.

b) Inschrijvingsgelden worden niet gerestitueerd evenals eventuele kosten van derden zoals examengelden, vergoedingen voor accommodatie zoeken, visumbrieven en koerierskosten worden niet gerestitueerd.

c) Als de student beroep tegen het besluit tot weigering van een visum toe te kennen, LanguageUK kan de inschrijving opschorten totdat er een definitieve beslissing over de immigratiestatus is genomen.

e) We staan ​​niet toe dat studenten hun inschrijving te dragen, creditnota's of cursusgeld aan een derde partij.

f) Als u een terugbetaling heeft aangevraagd en dit is geweigerd en u niet tevreden bent met onze beslissing, kunt u langskomen: www.englishuk.com/en/students/complaints.

g) Cancellation notice periods and relevant percentage refund –; zie het gedeelte hierboven met de naam "Annulering".

h) Let op de inschrijfkosten, vergoedingen voor accommodatiezoekers en visumbrieven worden niet gerestitueerd

ik) LanguageUK zal de kosten van eventuele overschrijving kosten van het maken van een restitutie aftrekken.

j) Behalve onder de voorwaarden van het annuleringsbeleid of visumweigering om legitieme redenen (niet-frauduleuze redenen), er wordt geen restitutie verleend.

k) Alle terugbetalingen worden alleen aan de begunstigde betaald.

l) Alle terugbetalingen zijn in Britse ponden

10) Een-op-een lessen

Normaal vooruitbetaling en annulering regels van toepassing (zie hierboven).
Collegegeld is afhankelijk van beschikbaarheid van leerkrachten en klaslokalen. LanguageUK kunnen leraren veranderen afhankelijk van de beschikbaarheid. Cursisten moeten ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte stellen voordat ze een individuele les opnieuw plannen, anders wordt de student in rekening worden gebracht voor de geannuleerde klasse. Voor de lessen op maandag, de school moet uiterlijk vrijdagmiddag op de hoogte worden gebracht van een annulering. Late studenten worden niet vergoed voor de les tijd die ze hebben gemist.

11) Wijzigingen in cursusdata, Details en uitbreidingen

(een) Als studenten hun startdatum willen wijzigen, zij moeten LanguageUK minstens 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen van elke vereiste wijziging.

(b) Als studenten uw cursus eerder moeten verlaten dan de geplande einddatum, hun collegegeld en materiaalkosten worden onder geen enkele omstandigheid gerestitueerd.

(c) We kunnen geen studiepunten aanbieden aan studenten die eerder vertrekken dan de geplande einddatum van de cursus.

(d) Als studenten hun cursus willen verlengen, kunnen ze dat doen, op voorwaarde dat er beschikbaarheid is op hun cursus. Verlengingen moeten volledig worden betaald voordat een plaats kan worden gereserveerd.

(e) Voor cursusverlengingen wordt het gepubliceerde tarief in rekening gebracht voor het totaal aantal geboekte weken (originele boeking plus uitgebreide boeking).

(f) Als studenten hun verblijf in accommodatie willen verlengen met een periode van 4 weken of minder, volledige betaling dient te worden voldaan op het moment van boeking.

(g) Houd er rekening mee dat het wellicht niet mogelijk is om bij dezelfde accommodatie-aanbieder te verblijven.

(h) Waar herhaalde wijzigingen worden gevraagd, LanguageUK behoudt zich het recht voor om extra registratiekosten in rekening te brengen om administratieve kosten te dekken.

(ik) Wijziging van data en relevante kosten:

▪ Wijzigen tot vier weken voor aankomst: Geen kosten
▪ Wijzigen tot drie weken voor aankomst € 50,-
▪ Wijzigen tot twee weken voor aankomst: £ 150
▪ Changing up to one week before the start date –; Eén week collegegeld + één
week verblijfskosten

12) Flexibiliteit

Wij behouden ons het recht voor om leraren te veranderen, tijden, data en / of de duur van de lessen en de locatie van cursussen en lessen te combineren als:

een) Nummers voor elke klasse zijn laag, wat de reden ook is.

b) We moeten zorgen voor bouw- of onderhoudswerkzaamheden. Een leraar is ziek.

c) Een leerkracht is ziek of afwezig.

13) studies

Informatie voor studenten over onze cursussen:

(een) Students are entitled to a placement test &; analyse nodig.

(b) Studenten hebben periodieke werkcolleges met de opleidingsdirecteur als hun cursus langer dan 10 weken duurt.

(c) De maximale groepsgrootte op onze cursussen voor volwassenen is 10 studenten en 15 studenten voor lessen onder de 18 jaar.

(d) Het kan voorkomen dat klassen tijdelijk het maximale aantal overschrijden voordat studenten opnieuw worden toegewezen.

(e) Omdat we elke maandag studenten inschrijven, de samenstelling van elke klas wisselt van week tot week.

(f) Deeltijdstudenten kunnen aansluiten bij een bestaande voltijdopleiding. Onze cursussen zijn ontworpen rond continue inschrijving en catering voor zowel full-time en part-time studenten.

(g) Na afronding van hun opleiding, leerlingen krijgen een certificaat, tonen hun werkelijke opkomstpercentage en taalniveau voor de cursus.

(h) LanguageUK moedigt alle studenten aan om opmerkingen of feedback te delen.

(ik) LanguageUK reageert niet op feedback of opmerkingen van studenten nadat de betreffende les is afgelopen of nadat studenten LanguageUK hebben verlaten. Je moet geen problemen met ons doen als en wanneer ze verschijnen.

14) opkomst

(een) Alle studenten moeten alle lessen bijwonen waarvoor ze zich hebben ingeschreven voor hun cursus. Geen restitutie worden gegeven voor klassen die studenten zijn afwezig, behalve onder bijzondere omstandigheden.

(b) We houden presentielijsten bij voor alle studenten.

(c) We verwachten dat elke student op tijd is, elke les bijwonen en hun huiswerk maken. Laatkomers zijn niet toegestaan ​​in de klas.

(d) Als u afwezig wegens ziekte, u moet zo snel mogelijk de schooladministratie bellen, wie zal dan contact op met uw klastitularis van uw afwezigheid van die klasse

(e) Elke student die 5 schooldagen of langer ziek is, moet een attest van zijn arts overleggen.

(f) Als leerlingen een les missen, ongeacht de reden, we kunnen geen restitutie geven of toestaan ​​dat ze de les op een ander tijdstip volgen.

(g) Als een student visumplichtig is en gedurende 10 opeenvolgende dagen of meer afwezig is of herhaaldelijk afwezig is (bijv. 1 of 2 dagen per week), zonder toestemming, ze worden gerapporteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Andere studenten kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek met de opleidingsdirecteur.

(h) Als een student wordt gevraagd om de school te verlaten wegens slechte opkomst of slecht gedrag, hun vergoedingen worden niet terugbetaald.

(ik) Als de aanwezigheid van een student lager is dan 80%, ze kunnen uit de cursus worden gehaald en er vindt geen restitutie plaats. Studenten zullen alleen een diploma ontvangen als hun aanwezigheid 80% of meer is geweest. Studenten die een visum nodig hebben en onder het vereiste aanwezigheidsniveau vallen, worden gemeld aan de bevoegde immigratiedienst van de overheid.

(j) opkomst (%) wordt afgedrukt op de eindcertificaten van de student en kan niet worden gewijzigd.

(k) U dient zich ervan bewust dat de informatie over uw aanvraag, inschrijving, opkomst, en vooruitgang op de school kan worden doorgegeven aan het Directoraat Immigratie en Nationaliteit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor doeleinden die verband houden met immigratie. Uw agent / ouders zullen ook worden geïnformeerd over eventuele problemen door LanguageUK.

(l) Records worden bijgehouden van niet-aankomsten, afwezigheid, en aanwezigheid voor alle studenten met een studentenvisum. Studenten in strijd met hun reisvisum voorwaarden maatregelen hebben genomen tegen hen, waaronder kennisgeving aan het Home Office. Als de leerlingen beëindigen hun opleiding vroeg, Ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden in kennis gesteld van hun terugtrekking uit hun cursus bij LanguageUK.

15) Reglement

(een) Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving van studenten te beëindigen bij gedragingen of gedragingen die naar onze mening verminderen (of kan afnemen) de reputatie
van LanguageUK, zelfs als dergelijk gedrag niet in strijd is met deze voorwaarden en
voorwaarden. LanguageUK beslissing is definitief.

(b) Het intellectuele eigendom met betrekking tot onze cursushandouts en ander lesmateriaal is eigendom van ons en studenten mogen het materiaal niet kopiëren of reproduceren voor commerciële doeleinden. Studenten mogen ook geen toegang krijgen tot illegaal gekopieerde en opgeslagen versies van gepubliceerd materiaal. Dit kan hun plaats op de baan in gevaar brengen.

Studenten moeten:

Alleen spreken Engels in de klas en in de school.

16) accommodatie

De accommodatie wordt bevestigd wanneer de volledige betaling is gedaan. LanguageUK behoudt zich het recht voor om het type accommodatie te wijzigen als het niet mogelijk is om te bieden wat is gevraagd wanneer de betaling is ontvangen.

(een) Als gastgezin is geboekt, LanguageUK zal de student voorzien van een profiel van het gezin. In het geval van zeer late boekingen die minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus, details van de gastgezin kunnen bij aankomst worden verstrekt.

(b) Leerlingen moeten aanduiden op het moment van de boeking een speciale verzoeken, dieetwensen of allergieën. Houd er rekening mee dat er een toeslag van £ 30 per persoon per week in rekening wordt gebracht voor studenten die specifieke diëten aanvragen, zoals glutenvrij (bijv. voor coeliakiepatiënten), lactose vrij (voor intoleranties), veganistisch en met halal vlees.

(c) Gastgezinnen kunnen geen studenten tussen 23 accepteren:00 en 07:00. Als je een late vlucht hebt, moet je een hotel boeken voor je eerste nacht, of een meerprijs betalen van £ 30.

(d) Als uw gastgezin brengt extra dagen, u betaalt een dagtarief van £ 30.

(e) Als studenten tijdens hun verblijf op vakantie gaan en niet bij hun gastgezin zijn, voor elke kalenderweek afwezigheid wordt hen de helft van het weektarief voor accommodatie in rekening gebracht. Studenten moeten LanguageUK 2 weken van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen als ze vakantie willen nemen vanuit hun gastgezin.

(f) Alle accommodaties betalingen moeten worden gedaan naar de school. Studenten moeten het geld minimaal 4 weken voor aankomst naar LanguageUK sturen.

(g) Als studenten achterblijven met hun huisvestingsbetalingen, ze zullen worden gevraagd hun accommodatie te verlaten.

(h) Studenten moeten de school op de hoogte houden over hun visumaanvraagproces, aangezien LanguageUK pas op zoek gaat naar accommodatie als studenten hun visum met succes hebben gekregen. Studenten moeten de school informeren zodra hun visum is verleend.

(ik) Accommodatie wordt alleen voor studenten geregeld terwijl ze op de school studeren en kan op individuele basis worden verlengd, afhankelijk van de beschikbaarheid.

(j) Accommodatie wordt geboekt van zondag tot zondag. Als studenten op een andere dag willen aankomen of vertrekken, ze moeten met ons accommodatieteam praten.

(k) Studenten dienen hun volledige aankomstgegevens op te sturen zodra hun reisarrangementen zijn gemaakt. Als we geen vluchtgegevens ontvangen (en bevestiging van visumgoedkeuring indien van toepassing) 7 dagen voor aankomst, het kan zijn dat we de gekozen accommodatie van de studenten niet kunnen reserveren. In vergelijkbare omstandigheden, wij behouden ons het recht voor om een ​​alternatief aan te bieden tegen een andere prijs.

(l) Als studenten accommodatie boeken voor een deel van hun verblijf en ze besluiten hun verblijf in schoolaccommodatie te verlengen, kunnen we de beschikbaarheid niet garanderen, vooral tijdens het hoogseizoen. Studenten dienen altijd accommodatie te boeken voor de volledige duur van hun studieperiode, tenzij ze privé-accommodatie hebben geboekt.

(m) Als studenten om een ​​geldige reden niet tevreden zijn met hun accommodatie bij een gastgezin, de school zal ze zo snel mogelijk naar een nieuw gezin verhuizen. Dit zal alleen gebeuren als de reden voor het verplaatsen van een echte reden. Studenten die een gastgezin verandering te vragen zonder geldige reden (zoals, religie, geslacht, seksualiteit, of handicap) wordt £ 100 in rekening gebracht.

(n) Eventuele klachten over een gezin moeten onmiddellijk worden ingediend en er moet een klachtenformulier worden ingevuld. Klachten worden grondig onderzocht en de nodige maatregelen worden genomen. Gastgezinnen moeten ook hun eigen klachtenformulier invullen.

(de) LanguageUK behoudt zich het recht voor om geboekt te annuleren indien er ernstige bezorgdheid over het gedrag van de gast. Geen restitutie plaatsvindt in deze omstandigheden.

(p) Studenten die hun accommodatie verlaten voor een weekendje weg of om een ​​andere reden krijgen geen korting/restitutie.

(q) LanguageUK is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van eigendom, terwijl in accommodatie geregeld. Studenten worden ook geadviseerd dat ze moeten nemen persoonlijke / reisverzekering af te sluiten om hun bezittingen tegen diefstal te dekken, verlies, of schade.

(r) Er zijn geen vergoedingen voor studenten verlaten van vooraf geboekte accommodatie vroeg (discretionaire restitutie van toepassing kunnen zijn op grond van bijzondere omstandigheden).

(s) Door onvoorziene omstandigheden, het kan nodig zijn om de studentenaccommodatie voor aankomst of tijdens het verblijf van een student te wijzigen en de school behoudt zich het recht voor om dit te doen. We garanderen dat we accommodatie bieden voor de periode die de student heeft geboekt, maar niet noodzakelijkerwijs bij hetzelfde gezin of dezelfde woningaanbieder voor de hele periode. De accommodatie zal van een gelijkwaardige standaard zijn. Studenten hebben in dat geval geen recht op een vergoeding.

(t) Als studenten hun eigen accommodatie boeken, zij moeten voor aankomst hun contactgegevens aan het Admissions Team verstrekken.

(in) Groepen van dezelfde school kunnen hun accommodatie delen, maar er zal geen bewegende gastgezin zijn zodra de groep is aangekomen. Studenten die een kamer willen delen met hun vrienden van dezelfde school vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.

(v) LanguageUK-homestay-aanbieders zijn niet aansprakelijk voor een uitbraak van Covid-19 in de homestay-accommodatie.

(w) LanguageUK zal cursussen niet kosteloos verlengen als de student gedurende een bepaalde periode afwezig is tijdens de cursus. Late aankomst geeft de student geen recht op verlenging zonder betaling van de toepasselijke vergoeding.

(X) Accommodatiekosten worden niet gerestitueerd. Alle accommodatiekosten zijn van toepassing, zelfs als de accommodatie wordt geannuleerd. Controleer het restitutiebeleid.

17) Studentenhuis

(een) LanguageUK heeft zijn hoofdverblijf in het stadscentrum, op loopafstand van school, winkels, en voorzieningen. Gedurende de maanden juli en augustus, LanguageUK verhuurt ook sommige delen van St. Edmund's residentie voor onder de 18 studenten om te worden ondergebracht.

(b) Accommodatie in het hoofdverblijf is alleen beschikbaar voor studenten ouder dan 18 jaar (minderjarigen kunnen worden ondergebracht in St. Edmunds). Houd er rekening mee dat we geen kamers voor gezinnen hebben en dat het maximale aantal bewoners in ons hoofdverblijf één per eenpersoonskamer en twee per tweepersoonskamer is.

(c) Gasten in ons hoofdverblijf dienen zich vertrouwd te maken met en zich te houden aan alle brandvoorschriften en evacuatieprocedures. Houd er rekening mee dat brandevacuatieprocedures op de achterkant van de slaapkamerdeuren te vinden zijn. De residentie van St. Edmund heeft vergelijkbare regels en studenten worden aan het begin van hun verblijf ingewijd.

(d) Al onze woongebouwen zijn allemaal rookvrij. Als blijkt dat studenten roken, ze kunnen worden gevraagd hun accommodatie te verlaten.

(e) Bij gebrek aan beschikbaarheid of in extreme omstandigheden kan gebruik worden gemaakt van alternatieve woongebouwen van gelijke kwaliteit.

(f) Studenten moeten vóór vertrek uitchecken op hun kamer in residentie, waarbij een medewerker van LanguageUK de kamer in de laatste week op schade zal inspecteren. Studenten hoeven niet aanwezig te zijn voor de controle, maar kunnen contact opnemen met ons Accommodatie Team om dit te regelen. Bij ernstige schade krijgen studenten een boete.

(g) Houd er rekening mee dat als volwassen studenten op vakantie willen gaan of voor een periode naar huis willen terugkeren en hun bagage in ons hoofdverblijf willen achterlaten, ze een voorschot moeten betalen. Studenten moeten dit bespreken met ons accommodatieteam.

(h) Houd er rekening mee dat huisdieren en andere dieren niet zijn toegestaan ​​op het terrein van LanguageUK, behalve geleide- of hulphonden. Als u een geleide- of hulphond meeneemt, stel LanguageUK op het moment van reserveren op de hoogte.

(ik) De inwonende gast(s) zal verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade
eigendom van LanguageUK en de accommodatie moet in een schone en nette staat worden achtergelaten, met eventuele breuken die voor vertrek aan LanguageUK worden gemeld.
Volwassen gasten krijgen een inventarislijst van de accommodatie. Er wordt een toeslag in rekening gebracht voor opzettelijke schade of onredelijke slijtage aan de accommodatie gedurende de periode van de boeking.

(j) LanguageUK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gestolen items van studenten, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen of voertuigen en gasten wordt daarom geadviseerd om ervoor te zorgen dat accommodatie en eventuele voertuigen goed afgesloten zijn, en geen waardevolle spullen onbeheerd achtergelaten.

(k)Alle vragen met betrekking tot incidentele overnachtende bezoekers dienen rechtstreeks met de accommodatieafdeling van LanguageUK te worden besproken. Toegestane gasten zijn uitsluitend ter beoordeling van de accommodatieafdeling.

(l) Als sleutels voor accommodatie voor volwassenen zijn verloren of niet zijn teruggegeven, de gast wordt door LanguageUK voor elke sleutel in rekening gebracht: £ 100 voor een Smartlock en £ 30 voor elke sleutel.

(m) Als een gast verzoekt om van kamer te veranderen, brengt dit extra administratiekosten met zich mee.

(n) Gasten worden een vergoeding in rekening gebracht als ze besluiten hun accommodatie na het boeken te annuleren.

(de) LanguageUK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet leveren van een van de gecontracteerde diensten en behoudt zich het recht voor om een ​​boeking te wijzigen of te annuleren vanwege omstandigheden buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot vakbondsacties, posterijen, overstromingen, en uitval van elektriciteit, gas en water of brandalarm ontruiming. In het geval van een dergelijk voorval, LanguageUK zal alle redelijke inspanningen leveren om een ​​alternatieve dienst aan te bieden.

(p) LanguageUK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel of schade aan de klant, hun gasten, aannemers en agenten, of hun respectievelijke eigendommen vanwege hun eigen daden, verwaarlozing of acties van anderen.

(q) Als een gast zijn sleutel in de residentie vergeet, LanguageUK brengt £ 20 in rekening voor elke keer dat ze om hulp vragen.

18) Persoonlijke informatie

(een) LanguageUK slaat studentinformatie op in elektronische en papieren vorm.

(b) Een deel van de persoonlijke informatie die studenten verstrekken, wordt doorgegeven aan accommodatieverschaffers of luchthaventransferbedrijven.

(c) Alle studenten die bij LanguageUK willen studeren, gaan akkoord met de openbaarmaking van hun gegevens aan de juiste inspectie-instanties, zoals het Home Office en de British Council, zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming.

(d) Om onze verplichtingen jegens onze studenten en, in sommige gevallen, aan de Britse autoriteiten, het is voor ons noodzakelijk om studentenpaspoorten in te zien en te kopiëren (en visa indien van toepassing), om contactgegevens voor hen te hebben (inclusief een mobiel telefoonnummer als de student er een heeft), en om gegevens van hun nabestaanden in hun thuisland te hebben. Studenten moeten, daarom, stemt ermee in deze gegevens te verstrekken en up-to-date te houden als ze veranderen.

(e) Door deze algemene voorwaarden te accepteren, accepteren studenten ons recht om hun persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken.

(f) Leerlingen en / of ouders worden herinnerd aan de noodzaak om medische informatie over de leerling aan de school bekend te maken wanneer de boeking wordt gemaakt en om voorafgaand aan de inschrijving te informeren of de school en accommodatiefaciliteiten geschikt zijn voor de individuele behoeften.

(g) Als een student specifieke leervereisten of speciale behoeften of fysieke handicaps heeft, we raden hen ten zeerste aan om ons hiervan op de hoogte te stellen tijdens de boekingsfase. Op deze manier kan de school ervoor zorgen dat we de vereisten op een professionele en passende manier kunnen overwegen.

(h) LanguageUK beoordeelt alle aangiften geval per geval. Als de school vindt dat ze niet over de middelen of expertise beschikt om de problemen aan te pakken, dan wordt dit voor aankomst in het VK gecommuniceerd. Waar de school oordeelt dat ze niet goed kan voorzien in de behoeften van een leerling door middel van redelijke aanpassingen, de school behoudt zich het recht voor om de toelating te weigeren.

(ik) Als een speciale behoefte of handicap niet wordt vermeld op het moment van boeken, maar er een wordt geïdentificeerd na aankomst bij LanguageUK, dan zal de school met de leerling en / of zijn of haar ouders de mogelijkheden voor speciale voorzieningen bespreken. Houd er rekening mee dat de school geen service biedt voor het identificeren van speciale behoeften en hiervoor geen gespecialiseerde middelen heeft. Als duidelijk wordt dat we niet adequaat kunnen voorzien in de specifieke behoeften van de student door middel van redelijke aanpassingen of door aanvullende ondersteuning te bieden (meestal tegen een meerprijs), de school zal proberen een geschiktere aanbieder in het VK te vinden of zal regelingen treffen voor de terugkeer van de leerling naar huis. LanguageUK is niet verantwoordelijk voor het betalen van deze arrangementen. In deze omstandigheden zullen we normaal gesproken geen vergoedingen terugbetalen.

(j) De gegevens die in het registratieformulier worden verstrekt, worden door LanguageUK opgeslagen in haar administratieve systemen, al dan niet op papier, computer, of een ander medium, en zal alleen worden gebruikt voor LanguageUK-doeleinden. Alle persoonlijke gegevens en alle andere informatie die aan LanguageUK wordt verstrekt, wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de relevante nationale wetgeving (met verwijzing naar de Data Protection Act 1998) en relevante gegevensbeschermingsautoriteiten. LanguageUK zal geen persoonlijke informatie die in applicaties wordt verstrekt aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten te verlenen of LanguageUK-marketingactiviteiten uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de student om LanguageUK gedurende de gehele duur van de cursus op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in hun contactgegevens.

19) Fotografie en filmen

(een) Lessen mogen op geen enkele manier worden gefilmd of anderszins worden opgenomen zonder toestemming (geschreven) van de directeur of opleidingsdirecteur.

(b) Tijdens het verblijf van een student, LanguageUK kan opnames regelen, fotograaf, of video-opnamen maken voor promotionele doeleinden. Tijdens de opname wordt om nadere goedkeuring van de student gevraagd, fotografie, of filmen. Elke leerling, ouder of wettelijke voogd van een student jonger dan 18 jaar die ermee instemt om deel te nemen, kan dit vermelden op hun toestemmingsformulier voor studenten jonger dan 18 jaar. Daarnaast, tijdens het filmen kan een student worden gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen, fotografie of opname.

20) Gedrag

(een) LanguageUK behoudt zich het recht voor om de toegang tot een student te weigeren of om een ​​student van school of accommodatie te ontslaan zonder restitutie in geval van wangedrag, onbevredigende aanwezigheid of werk of wiens voortdurende aanwezigheid ongewenst is. Onder deze omstandigheden, er is geen restitutie verschuldigd voor enig ongebruikt deel van een LanguageUK-programma. Studenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen alternatieve accommodatie en reizen als ze zijn verwijderd uit een LanguageUK-programma, inclusief jonge studenten op zomercursussen en groepen jonge studenten gedurende het hele jaar. Het illegale gebruik van drugs, alcoholmisbruik en onachtzaam gedrag is onaanvaardbaar. Studenten moeten zich houden aan de wetten en gebruiken van het VK.
De school verwacht dat studenten zich houden aan de normen en regels die we stellen.

(b) We verwachten altijd dat studenten zich redelijk gedragen tegenover andere studenten, schoolpersoneel en huisvestingsaanbieders en om cultureel te respecteren, ras-, seksuele en religieuze verschillen.

21) UKVI-immigratievoorschriften

Alle studenten die een cursus volgen, begrijpen en houden zich volledig aan de immigratievoorschriften.

22) Gezondheid

Alle studenten die cursussen volgen bij LanguageUK moeten in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeren op de startdatum van die cursus. LanguageUK kan van een student verlangen dat hij een cursus op eigen kosten verlaat als de student geen materiële zaken met betrekking tot zijn gezondheid aangeeft in zijn aanvraag. De student is verantwoordelijk voor eventuele medische en tandheelkundige behandelingskosten die hij tijdens het volgen van de cursus moet betalen.

23) Beslechting van geschillen

Alle klachten zullen volledig worden onderzocht volgens de klachtenprocedure van de school.

24) Insurance &; Aansprakelijkheid

(een) LanguageUK, haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, homestay gastheren en onderaannemers is niet aansprakelijk voor enige ziekte zijn, letsel of overlijden van een student, eventuele schade aan derden veroorzaakt door een student of repatriëringskosten. LanguageUK raadt studenten zich afdoende te verzekeren.

b) LanguageUK is niet aansprakelijk voor vertragingen of annulering van het regelen van vervoer zijn, inclusief vervoer naar de luchthaven en miste vertrek van de vlucht, veroorzaakt door slecht weer, verkeersopstopping, wegafsluitingen, officiële veiligheid of beveiligingswaarschuwingen, ziekte of arbeidsongeschiktheid van de bestuurders of pech. LanguageUK raadt studenten ten zeerste aan om zich afdoende te verzekeren tegen alle risico's die zich gedurende de hele duur van hun programma kunnen voordoen, met inbegrip van reizen van en naar hun plaats van herkomst. LanguageUK behoudt zich het recht voor om studenten te weigeren die, naar eigen goeddunken van LanguageUK, onvoldoende verzekerd zijn. LanguageUK is niet verantwoordelijk als de verzekeringsdekking onvoldoende is.

LanguageUK is niet verantwoordelijk voor enig verlies of letsel veroorzaakt aan studenten.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. LanguageUK is niet verantwoordelijk voor diefstal, meeste of beschadigde spullen van studenten. LanguageUK is niet aansprakelijk jegens studenten voor enig letsel, dood, kosten in verband met medische of tandheelkundige behandeling of kosten in verband met repatriëring of andere verliezen, schade (hetzij direct of indirect), vergoedingskosten of onkosten, tenzij er sprake is van nalatigheid.

LanguageUK en zijn raad van bestuur, werknemers en vertegenwoordigers worden vrijgelaten, afgezien, ontslagen van alle verplichtingen, vorderingen, eisen, acties, en oorzaken van acties dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit en verband houdend met verlies of schade, letsel of overlijden dat kan worden opgelopen en verband houdt met COVID-19 tijdens deelname aan activiteiten in of rond de school of gastgezin, die kunnen leiden tot onbedoelde blootstelling aan of schade als gevolg van COVID- 19.
LanguageUK wordt gevrijwaard van en vrijgesteld van alle kosten, uitgaven, uitbreidingen, vluchten, schade, rechtszaken en/of aansprakelijkheden of vorderingen wegens letsel, verlies of overlijden gerelateerd aan COVID-19.

Alle studenten moeten een medisch formulier en een ouderlijk toestemmingsformulier overleggen.

25) Overmacht

(een) LanguageUK is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen als een dergelijk falen het gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke controle, maar niet beperkt tot natuurrampen (inclusief vuur, overstroming, aardbeving, storm, orkaan, infectieziekten of pandemieën, epidemieën, H1N1 of Mexicaanse griep, Covid 19 of een andere natuurramp waarover de partijen redelijkerwijs geen controle hebben), regeringshandelingen, gouvernementele prioriteiten, toewijzingen, reglement, bestellingen die van invloed zijn op materialen of faciliteiten, quarantainebeperkingen, explosies, oorlog, invasie, daad van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, opstand, militaire of toegeëigende macht of confiscatie, terroristische activiteiten, nationalisatie, overheidssanctie, verstopping, embargo, arbeidsconflict, staking, rellen, uitsluiting of onderbreking of falen van transport, elektriciteit, internet- of telefoondienst. In dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie plaats.

(b) Bij het uitbreken van een infectieziekte, alle leerlingen en / of ouders / verzorgers zijn verplicht zich te houden aan de regels met betrekking tot quarantaine zoals opgesteld door overheidsinstanties of door de school.

Heb je nog vragen? Heeft u meer informatie nodig??

Volg ons op Social Media
LanguageUK