Norsk språknivå Test

Finn Out Your engelsk nivå

Dette er en engelsk evalueringstest for selvvurdering for å gi deg en generell ide om ditt nåværende nivå i engelsk. Når du er ferdig med testen, du vil motta en poengsum (av 90) og en guide til ditt nåværende engelsknivå.

Velg det beste svaret for hvert spørsmål, og du vil motta poengsummen din på slutten av testen – du bør bruke 15 – 25 minutter på å fullføre testen.

Har du spørsmål? Trenger du mer informasjon?

Følg oss på sosiale medier
LanguageUK